Instituciones económicas, sociales y políticas de la época Fernandina

Vicens Vives, Jaume
Share
Esborrany manuscrit de la ponència presentada al Cinquè Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, organitzat per l'institució "Fernando el Católico", i celebrat a Saragossa del [4 a l'11] d'octubre de 1952, sobre la historiografia en relació Ferran el Catòlic (II d'Aragó, Vè de Castella) ​
In copyright In copyright