Carta de 1999-10-26 a Josep Ferrater Mora des de Montreal (Canadà)

Bunge, Mario
Share
Bunge agraeix els comentaris que Ferrater li ha fet del capítol del llibre que li va enviar sobre ètica i en comenta alguns aspectes. També fa alguns comentaris del capítol que li adjunta amb aquesta carta relacionats amb el vegetarianisme i l'humanisme social que Bunge defensa. Acaba mostrant el seu acord amb Ferrater pel que fa al treball dels filòsofs contemporanis i la preferència per llegir ciència o literatura en comptes de filosofia ​
In copyright In copyright