Carta de 1982-08-17 a José Ferrater Mora des de Isla Verde (Puerto Rico)

Echeverría, José R.
Compartir
Echeverría celebra haver visitat Ferrater recenment a Bryn Mawr i promet llegir aviat el llibre que Ferrater i Priscilla han escrit sobre ètica aplicada. Comenta el seu llibre "De la materia a la razón" i li proposa establir una correspondència filosòfica sobre el llibre en un seguit de reaccions crítiques respecte al que cada carta pugui dir. Li demana si ha llegit els treballs que li va donar sobre Epicur, Dostoievski i "La soberanía de las necesidades", que comenta profusament. ​
​Tots els drets reservats