Carta de [1976]-04-26 de Joan Ferraté a Jaime Salinas des de Barcelona

Ferraté, Joan
Share
Carta de Joan Ferraté a Jaime Salinas. En resposta de la carta del 23/2/76 li explica com vol procedir en l'edició de textos, quins textos són, com vol estructurar-ho ​
In copyright In copyright