Carta de [1963]-06-17 de Joan Ferraté a Jaime Salinas des d'Edmonton (Canadà)

Ferraté, Joan
Share
Carta de Ferraté a Salinas amb el memorial de greuges sobre el conflicte amb l'editorial i amenaçant emprendre accions legals. Un exemplar està signat i l'altre no ​
In copyright In copyright