Carta de [1963]-06-15 de Joan Ferraté a Carlos Barral des d'Edmonton (Canadà)

Ferraté, Joan
Share
Còpia carbó o ciclostil·lada d'una carta de Ferraté a Barral en què li retreu la seva actuació en l'afer de "La operción de leer" i li retira la seva amistat. Acompanyava la carta de 22/06/1963 que Barral li enviava a Ferraté ​
In copyright In copyright