Carta de 1976-06-02 a Josep Ferrater Mora des de Montreal (Canadà)

Bunge, Mario
Share
Agraeix l'hospitalitat de Ferrater durant l' estada a casa seva. Li comenta que va llegir una carta del matemàtic J. A. Wheeler adreçada a un seu alumne en què li deia que en matemàtiques les idees només poden ser enteses si es presenten en fórmules matemàtiques. Bunge creu que això també es pot aplicar a la filosofia ​
In copyright In copyright