Carta de 1988-10-11 a José Ferrater Mora des de Montreal (Canadà)

Bunge, Mario
Share
Bunge comenta a Ferrater que s'haurien de presentar algunes candidatures espanyoles a l'Institut International de Philosophie i proposa a Jesús Mosterín i a Miguel Angel Quintanilla. Li demana que quan pugui li faci arribar alguns comentaris del capítol del llibre que li va enviar ​
​Tots els drets reservats