Carta de 1984-09-04 a Mario Bunge des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater comenta a Bunge que ja ha acabat una nova revisió del llibre sobre Unamuno, un parell de contes per a la segona edició del seu llibre de contes i un altre capítol sobre ètica del medi ambient per a "Ética aplicada". També té pendent d'escriure un llibre d'assaigs filosòfics que ha concertat amb l'editorial Crítica. Li comenta el seu viatge pels països del que anomena "socialisme real". Considera que malgrat la manca de llibertat política i intel·lectual que aquests països pateixen, hi ha vist coses bones: l'absència de desigualtats econòmiques, el bon manteniment de les ciutats i els serveis públics i, sobretot, desig de pau i la cordialitat de la gent. Considera que l'augment de contacte entre l'est i l'oest és desitjable a causa de l'amenaça nuclear ​
​Tots els drets reservats