Carta de 1975-08-21 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

Bunge, Mario
Share
Envia a Ferrater una llista que li havia demanat i li comenta els problemes que té amb la burocràcia mexicana. Explica que està organitzant un seminari sobre biologia teòrica i el felicita per la seva participació en un congrés a Morelia ​
​Tots els drets reservats