Carta de 1982-07-12 a Mario Bunge des de [Villanova] ([Estats Units d'Amèrica])

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater diu a Bunge que no ha d'agrair-li que li hagi estat concedit el premi Príncipe de Astúrias i que tothom en el tribunal va estar d'acord en la qualitat de la seva obra. Per a Ferrater va ser un honor fer-li saber la notícia com a president del tribunal. Li comenta a Bunge que s'ha compromès a fer cinc conferències, que també haurà de redactar per a una posterior publicació, així com la redacció d'un llibre que tindrà com a títol "El mundo del escritor". Aquest llibre li fa il·lusió i considera que està proper al seu projecte d'escriure un llibre sobre estètica (que titularia "Fisiología del arte"). Li dóna la notícia de que la seva primera novel·la, "Claudia, mi Claudia", sortirà publicada el mes de setembre. Acaba lloant un text de Bunge que té com a títol "Religión y ciencia según Juan Pablo II" ​
​Tots els drets reservats