The Gods and the lord

Panikkar, Raimon
Share
Volum enquadernat que conté 150 fulls mecanoscrits amb anotacions manuscrites i 17 pàgines amb reflexions de l'autor sobre les espiritualitats africanes, l'hinduísme i el cristianisme per afavorir el diàleg interreligiós, a partir del valors de paciència i tolerància. El punt de partida és un estat de la qüestió en el qual Crist no és tan sols un Déu més que vol substituir tots els altres, ni tampoc un nou avatar; una nova encarnació al costat d'altres, més aviat és el Senyor ("Lord") de la creació i de la història, el Senyor dels déus que són adorats de forma veritable i sincera, el que aplega les millors collites sense ser vist. En l'assemblea dels déus no hi ha lluita per la prioritat, per la victòria d'un únic Déu sobre els altres. El Senyor regna sobre tots i cada un d'ells té poder, incloent la "divinitat", precisament perquè el Senyor que habita en cada un amb major o menor integritat, els hi ha atorgat. Inclou: "A theological meditation upon Africa"; "An encounter with India"; "A christian meditation on authentic catholicity". A la coberta: Prof. R. Panikkar, Department of Religious Studies. University of California. Santa Barbara, Calif. 93106 (USA) ​
In copyright In copyright