Anna Rubiés i Monjonell (1881-1961)

Desconegut
Share
Retall d'un imprès amb una fotografia amb el peu:. Anna Rubiés i Monjonell (1881-1961), en blanc i negre i en format: 240x 168 mm ​
In copyright In copyright