Carta de 1985-06-28 a Josep Ferrater Mora des de Nova York (Estats Units d'Amèrica)

Betanzos Palacios, Odón
Share
Felicita a Ferrater per la concessió de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Comenta la politització del Premi Cervantes ​
​Tots els drets reservats