Carta de 1979-09-10 a Mario Bunge des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Ferrater agraeix a Bunge les lloances que li ha fet de la nova edició del "Diccionario" i li diu que el seu nom, a part de tenir una entrada pròpia, també surt en aquestes entrades: Cultura, Probabilidad i Simple. Li comenta que està llegint amb molt d'interès i admiració el quart volum del "Treatise" i que considera que tots dos coincideixen en molts punts (n'explica alguns) i que li agradaria molt que Bunge llegís el seu llibre "De la materia a la razón" i n'hi donés una opinió franca. Acaba la carta celebrant que també s'estigui preparant un "Festschrift" en honor seu ​
​Tots els drets reservats