Fitxes dels mestres exiliats

El fitxer dels mestres exiliats representa la síntesi i alhora, la porta d’entrada de les dades de recerca del professor Salomó Marquès i Sureda, catedràtic emèrit jubilat d’història de l’educació a la Universitat de Girona i es fonamenta en els arxivadors que contenen 545 dossiers amb documentació diversa dels mestres republicans catalans que van emprendre el camí de l’exili amb el final de la Guerra Civil. Aquesta documentació es conserva a la Biblioteca de la UdG i és part essencial del Fons Salomó Marquès. Magisteri Exiliat de Catalunya.

La recollida de dades es va iniciar fa més de trenta anys i es va desenvolupar en bona part a partir de fonts orals, tot enregistrant el testimoni dels protagonistes, dels seus familiars i d’antics alumnes i amics. Aquestes fonts es van complementar amb diferents tipus de documents, agrupats al dossiers creats per a cada un dels mestres exiliats.

Les dades recollides es van sistematitzar l’any 2009 amb la participació dels professors Jordi Feu i Òscar Prieto, del Departament de Pedagogia de la UdG, en una estructura de fitxes per a cada un dels mestres, que havia de permetre l’elaboració d’una base de dades.

En cada una de les fitxes s’hi recullen, tenint en compte el període en que es va produir (República, exili, retorn): dades personals i de formació, centres on va impartir docència, càrrecs, militància política i sindical, recorregut i practica professional durant l’exili i en el retorn, així com referències bibliogràfiques i a d’altres fonts.

Les fitxes es presenten en aquesta col·lecció del repositori institucional DUGiFonsEspecials, vinculada als enregistraments de les entrevistes a mestres exiliats, per permetre’n la preservació, la consulta i també la seva reutilització en noves recerques i treballs.

Les dades d’aquesta investigació, fruit d’una llarga trajectòria d’estudi i compromís, permeten conservar, conèixer i difondre les biografies d’un col·lectiu que va jugar un paper important i renovador en l’educació a Catalunya i en els països d’acollida.