S.d. Testament

Texto Completo
Compartir
Joan Terrats, mercader de Girona, i detingut a Càller per malaltia, fa testament a l'hospital de Sant Antoni d'aquesta ciutat. Elegeix com a marmessors a Girona Joan Armans, berber, i el fill del testador Bartomeu Tarrats; a Càller Nofre Massip prevere i capellà de l'hospital i el mateix Bartomeu Tarrats. Vol ser sepultat si mor a Girona a l'església de Sant Martí Sacosta, en la tomba dels seus pares. Si mor a Càller en la tomba dels pobres del dit hospital de Sant Antoni ​
Sin derecho de autor - restricciones contractuales Sin derecho de autor - restricciones contractuales

Ítems relacionados

Mostrando ítems relacionados por título, autor o materia