[Comunicació del nomenament de Josep Mir com a mestre interí de l’Escola Nacional de Celrà]

Share
Notificació signada pel President del Consell Provincial en que s’informa Josep Mir del seu nomenament com a interí de l’escola de Celrà. També se li demana que presenti uns documents, que se li detallen al marge esquerre, després de la seva presa de possessió. Document segellat pel Consell ​
In copyright In copyright