Fiche d'identité de travailleurs étrangers

Share
Carnet d’identitat de treballador estranger de Josep Mir. Inclou: nom i cognoms, data i lloc de naixement, nacionalitat, professió, persona de contacte en cas d’urgència, dades físiques (alçada, color d’ulls, nas, color de pell, cabells i bigoti), fotografia i empremtes digitals. Està signat pel Cap del Grup de Gers. Conté dos controls, signats per l’alcalde de Miélan, el 20 d’octubre de 1942 i el 29 de maig de 1948 i una menció de validesa fins el 30 setembre 1943, així com diversos segells ​
In copyright In copyright