1313-1341. Venda

Full Text
Share
Trasllat de la venda que féu Castelló Dalmau, de Bellver, parròquia de Sant Martí de Fellines, la seva esposa Ermessenda i la seva filla Guillema, a Guillem Dalmau, de Cervià, d'una vessana de terra situada al lloc anomenat Puig d'Arestola, que té pel monestir de Sant Daniel; pel preu de deu sous ​
​Tots els drets reservats