1035, març, 29. Establiment

Texto Completo
Compartir
Establiment de Sança de Cervià, infermera de Sant Daniel, a Guillem d'Abadenchs i la seva esposa Guillema, de Palol d'Onyar, d'un celler situat a Palol d'Onyar, pel preu de deu sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització