1301, juny, 21. Venda

Full Text
Share
Venda de Pressiosa i el seu espòs Salomó Bedós, jueu de Girona, fill del difunt Estruc Bedós, jueu de Girona, a Falcó, jueu de Girona i fill del difunt David Brunell, del domini directe d'una vinya situada a Campdorà, pel preu de cinquanta-cinc sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització