1298, juny, 11. Venda

Texto Completo
Compartir
Venda de Berenguer, pagès de Vilers, la seva esposa Guillema, el seu fill Guillem i l'esposa d'aquest, Maria, al seu senyor, Guillem d'Aguiló, cavaller de Palau, de sis sous de cens sobre les seves possessions, pel preu de cent sous ​
​Tots els drets reservats