1296, novembre, 13. Donació

Full Text
Share
Donació de Brunissenda, esposa de Ramon de Fàbrega de Cassà, a la seva germana Guillema del mas Seguer de Cassà; salvats els drets de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització