1295, agost, 17. Establiment

Text Complet
Compartir
Establiment de Falcó, fill del difunt David Brunell, i la seva mare Astruga a Castelló Blanquet de Campdorà i la seva esposa Ermessenda d'una vinya, amb avellaners i un bosc, situada a Campdorà, al lloc anomenat Les Planes, a cens de dues mitgeres d'avellanes, per deu sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització