1292, octubre, 28. Venda

Full Text
Share
Venda de Belara Mascort, i els seus fills Bellhom, Boneta, Tigis i Salomó, a Guerau Garrofer, de la vall de Sant Daniel, d'una cinquena part d'una vinya situada al lloc dit Puig Bosch de la vall de Sant Daniel, pel preu de trenta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització