1292, febrer, 06. Reconeixement

Text Complet
Compartir
Reconeixement d'Huguet d'Empúries, senyor de Monells, a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, d'haver comprat la borda d'Illes, situada a Sant Sadurní [de l'Heura], a Pere de Vallfreda i la seva mare Berenguera, pel preu de trenta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització