1291, setembre, 13. Venda

Text Complet
Compartir
Venda de Pere de Vallfreda de Sant Sadurní, i la seva mare Berenguera, a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, de la borda d'Illes de Sant Sadurní, pel preu de quatre-cents cinquanta sos barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització