1290, desembre, 05. Venda

Texto Completo
Compartir
Venda de Pere Bonet, de Madremanya, a Arnau Eimerich iunior, ciutadà de Girona, d'una vinya, un bosc i una terra situades al puig de Bosseganys, a Madremanya ​
​Tots els drets reservats

Localització