1290, juliol, 03. Establiment

Text Complet
Compartir
Establiment de Salomó Asinia, jueu de Girona, a Guillem d'Armentera, sabater del barri de Sant Pere de Galligants, d'una vinya amb cabanya situada a la muntanya de Girona, a l'indret de les Planes, a cens d'una mitgera d'avellanes i l'obligació de cavar-la sencera cada dos anys ​
​Tots els drets reservats

Localització