1287, octubre, 12. Confirmació

Full Text
Share
Confirmació de Pere de Cornellà a Berenguer Fuster, home propi seu i fill del difunt Ferrer Fuster de Riudellots de la Selva, del mas Fuster de la parròquia de Sant Esteve de Riudellots, que fou del seu pare i després del seu germà Ferrer, qui li deixà en testament; i pel qual paga cent trenta sous barcelonins en concepte d'eixorquia ​
​Tots els drets reservats

Localització