1287, maig, 20. Declaració

Full Text
Share
Declaració de Joan, clergue de Sant Martí de Toralles, i Pere de Sala d'haver fet debitori davant Guillem de Meixella, notari del castell de Bestracà, dels dos-cents sous que devien a Pere de Candela, clergue ​
​Tots els drets reservats