1286, juny, 06. Absolució

Texto Completo
Compartir
Absolució d'Arnau, abat electa de Sant Pere de Galligants, a Berenguera, filla de Guillem de Forn de Santa Pellaia, de ser dona pròpia de Sant Pere de Galligants, pel preu de quinze sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització