1282, setembre, 03. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera [de Pelegret], a Ponç de Llagostera, de Breda, de la borda de Beletes, situada a la parròquia de Sant Quirze d'Arbúcies, pel preu de vint sous d'entrada. S'eximeix a Ponç de Llagostera d'esdevenir home propi del monestir a causa de la pobresa de la borda ​
​Tots els drets reservats

Localització