1281, març, 17. Establiment

Full Text
Share
Establiment d'Arnau de Ribera a Ramon de Torrent, de Madremanya, de diferents propietats situades a la parròquia de Sant Esteve de Madremanya, pel preu de trenta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització