1246, octubre, 20. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramona de Sant Martí, vídua del cavaller Bernat de Sant Martí i amb anterioritat de Guillem Gaufred de Madremanya, amb el consentiment dels seus fills Guillem i Ramon de Sant Martí, a Peregrina de Bevià, filla seva del seu primer espòs, del mas que Pere Borrell de Millàs té per ella a Millàs, parròquia de Sant Esteve de Madremanya, pel preu de tres-cents-sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització