1274, març, 05. Reconeixement

Full Text
Share
Reconeixement de Marimon de Boades, de Salitja, per ser home propi de la infermeria de Sant Daniel, representada per Cecília de Foixà, per l'establiment del mas anomenat de Sant Daniel, situat a la parròquia de Salitja, pel qual pagarà tasca i un cens anual de catorze sous, vuit diners barcelonins i dos parells de gallines ​
​Tots els drets reservats

Localització