1269, desembre, 13. Venda

Text Complet
Compartir
Venda de Bernat Estruc, fill del difunt Pere Estruc, a Pere de Fontclara d'un quart del delme de la parròquia de Sant Esteve de Vilobí, pel preu de dos mil sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització