1266, setembre, 05. Confirmació

Full Text
Share
Confirmació de Jaume I, rei d'Aragó, Mallorca i València, comte de Barcelona i Urgell i senyor de Montpeller, al monestir de Sant Daniel de la donació de Pere de Cervera i la seva esposa Jusiana, d'un farraginal situat a la parròquia de Sant Vicenç de Maià ​
​Tots els drets reservats

Localització