1256, abril, 01. Venda

Full Text
Share
Venda de Bernat d'Aiguaviva a Ramon Gual d'un capmas amb totes les seves pertinences, que fou de Guillem Ferrer de Vilaür, situat a la parròquia de Sant Esteve de Vilaür, i d'un parell de gallines; pel preu de trenta sous melgoresos ​
​Tots els drets reservats

Localització