1256, març, 28. Venda

Full Text
Share
Venda de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, a la cambreria del monestir, adscrita a Berenguera de Vilaromà, del mas de Pere d'Olivera, situat a la parròquia de Sant Joan de Mollet, en franc i lliure alou, i totes les possessions pertanyents aquest mas situades a altres parròquies; tot pel preu de quatre-cents cinquanta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització