1254, març, 28. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, a Berenguer Gener de Montilivi d'un camp situat a Vila-roja, pel preu de trenta sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització