1252, novembre, 30. Venda

Full Text
Share
Venda de Maria, filla del difunt Arnau d'Abadenques, i el seu espòs Joan a Berenguera de Palagret, infermera de Sant Daniel, de tot el bosc i "colatera" que tenen per la infermeria del monestir a la parròquia de Sant Sadurní de Palol, pel preu de trenta sous barcelonins, tret del seu mas que retenen a canvi del cens anual de dos diners ​
​Tots els drets reservats