1249, maig, 06. Definició

Texto Completo
Compartir
Definició de Joan Grau i la seva esposa Adelaida amb el seu fill Ramon Grau, a Guillerma de Torrent, pietera de Sant Daniel, drets que pretenien sobre el mas de Puig de la parròquia de Sant Andreu de Pedrinyà, per quaranta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització