1248, setembre, 12. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramon Andreu a la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, del camp Gogin, situat a la parròquia de Sant Menna de Vilablareix, que té per testament del seu oncle Bernat de Sitjar, pel preu de mil vuit-cents sous melgoresos ​
​Tots els drets reservats

Localització