1248, març, 02. Venda

Full Text
Share
Castellona, vídua de Ramon d'Estany Bavós, i el seu fill Castelló venen a Ramona de Cabanes, priora de Santa Margarida de Roses, un petit hort situat al terme de Roses, al lloc anomenat de la Garriga, pel preu de trenta-quatre sous ​
​Tots els drets reservats

Localització