1246, febrer, 26. Testament

Full Text
Share
Trasllat del testament de Bernat de Sitjar, on escull sepultura a Sant Daniel i li deixa diverses possessions, de 12 de desembre de 1243 ​
​Tots els drets reservats