1244, novembre, 20. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Pere Dalmau de Candell, la seva esposa Guillerma i el seu fill Pere, a Maria Carabassa de Cervià d'una terra anomenada Ridre, situada a Sant Martí de Fellines, amb un cens anual d'un diner barceloní ​
​Tots els drets reservats

Localització