1244, febrer, 01. Donació

Texto Completo
Compartir
Donació de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, a la pietera del monestir de tot l'honor del monestir del vescomtat de Bas, el mas olives habitat per Faber d'Olives, tot l'honor del monestir del bisbat de Barcelona, a la parròquia d'Esplugues, i vint sous anuals de les deixes dels difunts ​
​Tots els drets reservats

Localització