1241, juny, 08. Evicció

Full Text
Share
Escriptura d'evicció referent a la venda duta a terme entre Bernat de Palol i la seva esposa Beatriu i Guillem Pere i la seva esposa Jordana, de tots els drets sobre el mas Julià i tot el domini que Barceló de Julià té pels primers a la parròquia de Sant Julià de Corts ​
​Tots els drets reservats

Localització